To dagers ridning med hotell overnatting

To dager med rideturer på Spåtind i Synnfjellet

Innskjekk på hotellet fra kl 13.00
Ettermiddags ridetur 15.30
Middag på hotellet
Overnatting på Spåtind Fjellstue
Frokost på hotellet 
Ridetur kl 09.30
Avreise etter lunsj

Ingen aldersgrense. Ryttere under 16 år må delta sammen med en voksen

Pris

To dagers fjellridning inkl overnatting og mat.
Pris 3500 kr ,– for ett døgn pr. person i dobbeltrom. 

Ønsker du enerom, 330,– ekstra pr. person pr. døgn.

Fotografering

Ved påmelding av deltager til ride aktiviteter med Stall Hågård på Spåtind Fjellridning, godkjenner du at Spåtind Fjellridning og våre samarbeidspartnere kan komme og fotografere eller filme deltagere under ridning. Dette gjelder alle våre ride tilbud i Spåtind Fjellridning
Bildene og video kan anvendes i vårt reklame- og markedsmateriell i ettertid, på både trykte og digitale, sosiale medier.

Påmelding og booking :
Online på Hågård sitt bookingsystem på mail: booking@haagaard.no
Se informasjon på www.haagaard.no og www.spatind.no og www.spatindfjellridning.no

Arrangør :
Hågård aktivitets og omsorgsgård

Stall Hågård