Rideleir for barn og ungdom

Rideleir 2024

Uke 26, 27 og 32 Søndag – fredag, alder fra 10 år

To ride økter hver dag. Overnatting og mat på hotellet. Bindende påmelding innen 1 mai. 2024
Pris: 6450 kr

Informasjon og påmelding skriftlig på mail: booking@haagaard.no

Samarbeid mellom Spåtind fjellstue og Stall Hågård Mer informasjon på :
www.haagaard.no og www.spaatindfjellridning.no

Fotografering

Ved påmelding av deltager til ride aktiviteter med Stall Hågård på Spåtind Fjellridning, godkjenner du at Spåtind Fjellridning og våre samarbeidspartnere kan komme og fotografere eller filme deltagere under ridning. Dette gjelder alle våre ride tilbud i Spåtind Fjellridning
Bildene og video kan anvendes i vårt reklame- og markedsmateriell i ettertid, på både trykte og digitale, sosiale medier.

Påmelding og booking :
Online på Hågård sitt bookingsystem på mail: booking@haagaard.no
Se informasjon på www.haagaard.no og www.spatind.no og www.spatindfjellridning.no

Arrangør :
Hågård aktivitets og omsorgsgård

Stall Hågård