Personell

Hågård aktivitets og omsorgsgård har flinke mennesker med på laget gjennom året.
Det er personell til alle våre aktiviteter.

Hele året jobber det sykepleierer, barnepleiere og assistenter på gården.
Ride intruktører, hovslagere og stall personell er aktive i stallen med helårsdrift
Renholdspersonell og kokker er en del av den aktive hverdagen på gården
Vaktmester og teknisk personell holder orden på sine oppgaver i vedlikehold og kjørtøy avdelingen

Det er også noen som deltar som frvillige.
I sommerhalvåret har vi fjellridning på Spåtind Fjellhotell.
Her jobber det rideguider, administrasjonen, booking  og logostikk personell.
Sammen utgjør dette Team Hågård

 

Det tilrettelegges for mange team buildingsaktiviteter for vårt personell.

Ønsker du å delta i vårt team ?
Send gjerne en åpen søknad med cv og referanser.

Team Hågård gir mange muligheter for mange mennesker