Corona retningslinjer for fjellridning

Retningslinjer for fjellridning på Spåtind høyfjellshotell

 

I tillegg til Helsedirektoratets retningslinjer og NIFs fellesidrettslige anbefalinger har NRYF utarbeidet egne retningslinjer- NRYFs Koronavettregler. Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og evt. når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører.
Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse. All idrettslig aktivitet må forholde seg til NIFs retningslinjer, dette gjelder også når trening skjer digitalt.
All aktivitet med hest må gjøres med et særdeles sterkt fokus på sikkerhet for å unngå ulykker og skader. Husk at hesten kan være passiv smittebærer, ingen «mule-kyss»

Ridning av hest i Synnfjellet :

Alle skal være ny dusjet og ha på rene klær når de kommer. Ryttere skal være friske.
Deltagere må fylle ut egenerklæring før rideturen.

• Vask av hender ved ankomst hotellet.
• Ri helst med eget utstyr som hjelm og ev. sikkerhetsvest
• Ha på hansker til enhver tid.
• Alle må holde minimum 1 meters avstand.
• Dersom det kun er barn og unge som rir, skal det være en voksen til stede for å påse at

avstandskravet overholdes. Alle barn som skal delta må ha med seg en voksen som kan ha

nærkontakten med barnet ved behov og leie barnet sitt på barne ridning og leie turer.
• Stallen og andre fellesareal er i utgangspunktet ikke åpen for ryttere.
Alle møter i resepsjonen hvor dere møter en guide. Videre vil det bli gjennomgang av prosedyrer.
• Arrangøren sørger for rengjøring/ desinfisering av hestens utstyr – spesielt tøylene, etter hver økt.

Vi anmoder om at du tar med deg din egen hjelm eller låner av noen andre i familien.
• Arrangøren sørger for at hestene er ferdig salet opp, utdeling av hester skjer i tråd med gjeldende

smittevernregler.
• Man kan benytte seg av hjelp som krever fysisk kontakt og leier dersom vedkommende er fra

samme husstand som rytter.
• Vask av hender før du forlater hotellet.

Generelt :

Gjester som viser symptomer på sykdom eller har vært i utlandet den siste tiden kan ikke
komme. Om det oppstår en situasjon der det mistenkes at en rytter er smittet av COVID-19-viruset, vil vi følge instruksjoner fra helsemyndighetene. Synlig syke vil bes reise hjem.

Vi unngår å håndhilse, og unngår situasjoner der man utsettes for nysing, hosting og lignende. Økt bruk av håndvask, antibakteriell spray og håndsprit.

Vi oppfordrer både ansatte og gjester til å være ekstra nøye med håndhygiene.