Gården

Gården har mange muligheter

Det er forskjellige dyr på gården: hester, sauer og store og små katter, samt en gårdshund. Dyr og dyrestell er en viktig faktor. Stell, foring, kos og hygge med de forskjellige dyrene er noe mange trives godt med. Dyr og natur benyttes mye som terapi på gården.

Sætra i skogen har bålplass og egner seg til friluftsliv, kanopadling, naturopplevelser og skogsturer. Vi bruker utmark og skogen aktivt, siden gården ligger helt inntil skogen. Vi trener sosiale ferdigheter i naturlige omgivelser og i samhold med andre barn og voksen.

I vinterhalvåret har vi aking med alle typer ake-doninger, blant annet kjelker, brett, gummislanger, snow tube m.m.