Hjem

Hågård er en aktivitets og omsorgsgård som ligger vakkert til i Biri Øverbygd i Gjøvik kommune. Høyt og luftig  med gode solforhold og utsikt utover store skogområder i Ytteråsen i Biri. Gården ligger ca. 1 mil fra Biri sentrum som ligger midt i mellom byene Gjøvik og Lillehammer. Det er mange dyr på gården, både store og små. Vi tilbyr aktiviteter hele året, både vinter- og sommer.

Inn på tunet forener gårdens ressurser med storsamfunnets behov for alternative arenaer for barn, unge og voksne. Meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, men med mestringsopplevelser og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser, er noe av det gården er et utmerket utgangspunkt for.

Vi tilbyr tilrettelagte aktivitets, omsorgs- og fritidstilbud, arbeidstrening, besøks- og avlastningskonsept, fosterhjem og forsterkede fosterhjem. Tilbudene er spesialtilpasset og tilrettelagt for de enkelte brukerne.

Brukerne våre kommer via helse og sosial sektor, NAV, skole og kommune samt andre institusjoner rundt omkring i Norge. Varigheten i oppholdet varierer fra dagtilbud, ettermiddagstilbud, uker, helger og ferier, helårs opphold, mat og aktiviteter.